0
0
0
0
DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI
 1. trần mạnh mã dự thưởng 1018
 2. Nguyễn Việt Anh mã dự thưởng 1017
 3. Minh Phương mã dự thưởng 1016
 4. Bằng mã dự thưởng 1015
 5. Bùi Ngọc Khánh mã dự thưởng 1014
 6. Hoàng Văn Hương mã dự thưởng 1013
 7. Trần Mạnh mã dự thưởng 1011
 8. Nguyễn Mai Trinh mã dự thưởng 1012
 9. Nguyễn Văn Nam mã dự thưởng 1010
 10. Nguyễn Tiến mã dự thưởng 1009
 11. Khúc Duy Phú mã dự thưởng 1008
 12. Nguyễn xuân hải phong mã dự thưởng 1007